Jiyan - Ay Dilbere
Jiyan - Babayemi
Jiyan - Bulandi Askimin Seli
Jiyan - Cananim
Jiyan - Deli Gönlüm
Jiyan - Ez
Jiyan - Gustil Zere
Jiyan - Halay Potpori (Kurdisch)
Jiyan - Halay Potpori (Türkisch)
Jiyan - Halay Potpori Mix (Enstrumental)
Jiyan - Kine Em
Jiyan - Melegim